تبلیغات
❤داستان های کارتونی❤ - شخصیت های جاده دو طرفه

السا:شخصیت اصلی،خوشگل،جذاب،مهربون،ناراحت،خواهر آناآنا:شخصیت فرعی،خوشگل،باحال،خواهر الساجک:شخصیت اصلی،خوشتیپ،بدجنس،کینه ای،پسرخاله استلااستلا:شخصیت فرعی،خوشگل،جذاب،بی وفا،دختر خاله جکفلورا:شخصیت اصلی،خوشگل،جذاب،مهربون،دوست بلوم


بلوم:شخصیت فرعی،خوشگل،بدجنس،دوست فلورا